Z osnową metalową
Kompozyt
Odlewy

Kompozyty

1IC

Warstwa

2IC

Strefa

3IC

Kompozyty odlewane

Produkt

Technologia wytwarzania kompozytów odlewanych na bazie stopów Fe-C tj. żeliw i staliw oraz stopów lekkich na bazie Al z użyciem reaktywnych komponentów.

Pracujemy nad tą technologią i powiadomimy Cię o jej dostępności.

Licencje

Ofertę Firmy stanowią licencje na technologie z rodziny InnerComposites (IC) służące do wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych w produktach odlewanych, m.in. na bazie stopów żelaza tj. staliwa i żeliwa. Pozwalają one na wzmocnienie twardymi cząstkami ceramicznymi odlewu w jego wierzchniej warstwie - 1IC lub dostosowanej do profilu zużycia strefie - 2 IC. Oba warianty technologii łącznie zapewniają ultrawysoką odporność na zużycie ścierne. Jesteśmy w trakcie końcowego etapu opracowywania ostatniego członka rodziny, tj. kompozytów odlewanych - 3 IC, w których cząstki wzmacniające rozmieszczone są w całej objętości odlewu. Ofertę tę uzupełnia pełny zakres usług związanych z procesem transferu technologii oraz możliwość realizacji przez zespół Innerco pełnego cyklu rozwoju nowego produktu.

Wspólną cechą rodziny technologii InnerComposites jest tworzenie się cząstek wzmacniających bezpośrednio w ciekłym stopie odlewniczym, zapewniając tym samym najwyższą z możliwych jakość otrzymanego materiału kompozytowego na osnowie metalowej. Ofertę kierujemy do liderów rynku globalnego w produkcji i/lub serwisie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, dedykowanych dla 

przemysłu wydobywczego, cementowego, energetycznego, metalurgicznego, przetwórstwa surowców skalnych i mineralnych, rolnego oraz chemicznego, dostarczających części zużywalne. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę rodziny technologii InnerComposites 1 IC, 2 IC i 3 IC.

Pytania i wsparcie techniczne: +48694474547 | Wyślij wiadomość

Ogólna charakterystyka
Poniżej przedstawiono rodzinę kompozytów 3IC.

Kompozyty 3IC

Użycie technologii 3 IC tj. kompozytów odlewanych zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, twardość oraz odporność na zużycie ścierne w całej objętości odlewu. Taki wzrost parametrów mechanicznych i użytkowych jest możliwy dzięki obecności w stopie twardych cząstek ceramicznych.

Rozwijamy tę nową technologię, aby zwiększyć funkcjonalność klasycznych gatunków żeliw oraz staliw.

Z przyjemnością poinformujemy Cię o gotowości do wdrożenia technologii 3 IC.

Wear resistance*,
(wear index *10-9
[um3/Nm])

Median Vickers
hardness, [HV30]

Kluczowe cechy

Previous slide
Next slide

Odlewy

Odlewy standardowe a odlewy MMC o wysokiej funkcjonalności

Laboratorium

Nieustannie rozwijamy nowe technologie wytwarzania kompozytów na osnowie metalowej w odlewach. Nasze laboratorium bada i analizuje właściwości mechaniczne, użytkowe oraz fizyczne nowych materiałów. Dysponujemy dostępem do aparatury, maszyn i urządzeń pozwalających na pełne ich charakteryzowanie. Ponadto, w zakresie zaawansowanych technik badawczych, Innerco ściśle współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce, zapewniając najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac badawczych.

Produkcja

Technologia wytwarzania warstw kompozytowych in situ w odlewach na bazie stopów Fe-C tj. żeliw oraz staliw z użyciem ciekłych reaktywnych powłok. Proces otrzymywania warstwy kompozytowej polega na natryskiwaniu, malowaniu lub zanurzaniu wybranych obszarów rdzenia lub wnęki formy w ciekłej, reaktywnej powłoce. Następnie formę zalewamy stopem, który reaguje z uprzednio naniesioną powłoką, tworząc na wierzchniej warstwie odlewu kompozyt wzmacniany cząstkami węglika wolframu (WC). Wytworzony kompozyt powoduje, co najmniej dwukrotne zwiększenie odporności na użycie ścierne w warstwie wierzchniej odlewu.