Z osnową metalową
Kompozyt
Warstwy

Kompozyty

1 IC

Warstwa

2 IC

Strefa

3 IC

Kompozyty odlewane

Produkt

Technologia wytwarzania warstw kompozytowych in situ w odlewach na bazie stopów Fe-C tj. żeliw oraz staliw z użyciem ciekłych reaktywnych powłok. Proces otrzymywania warstwy kompozytowej polega na natryskiwaniu, malowaniu lub zanurzaniu wybranych obszarów rdzenia lub wnęki formy w ciekłej, reaktywnej powłoce. Następnie formę zalewamy stopem, który reaguje z uprzednio naniesioną powłoką, tworząc na wierzchniej warstwie odlewu kompozyt wzmacniany cząstkami węglika wolframu (WC). Wytworzony kompozyt powoduje, co najmniej dwukrotne zwiększenie odporności na użycie ścierne w warstwie wierzchniej odlewu.

Licencje

Ofertę Firmy stanowią licencje na technologie z rodziny InnerComposites (IC) służące do wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych w produktach odlewanych, m.in. na bazie stopów żelaza tj. staliwa i żeliwa. Pozwalają one na wzmocnienie twardymi cząstkami ceramicznymi odlewu w jego wierzchniej warstwie - 1IC lub dostosowanej do profilu zużycia strefie - 2 IC. Oba warianty technologii łącznie zapewniają ultrawysoką odporność na zużycie ścierne. Jesteśmy w trakcie końcowego etapu opracowywania ostatniego członka rodziny, tj. kompozytów odlewanych - 3 IC, w których cząstki wzmacniające rozmieszczone są w całej objętości odlewu. Ofertę tę uzupełnia pełny zakres usług związanych z procesem transferu technologii oraz możliwość realizacji przez zespół Innerco pełnego cyklu rozwoju nowego produktu. 

Wspólną cechą rodziny technologii InnerComposites jest tworzenie się cząstek wzmacniających bezpośrednio w ciekłym stopie odlewniczym, zapewniając tym samym najwyższą z możliwych jakość otrzymanego materiału kompozytowego na osnowie metalowej. Ofertę kierujemy do liderów rynku globalnego w produkcji i/lub serwisie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, dedykowanych dla przemysłu wydobywczego, cementowego, energetycznego,

metalurgicznego, przetwórstwa surowców skalnych i mineralnych, rolnego oraz chemicznego, dostarczających części zużywalne. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę rodziny technologii InnerComposites 1 IC, 2 IC i 3 IC. W przypadku technologii 1 IC – warstwy kompozytowe - planujemy udzielenie licencji globalnym liderom produkcji powłok odlewniczych w celu zapewniania dostępu do technologii odlewniom na całym świecie.

Pytania i wsparcie techniczne: +48694474547 | Wyślij wiadomość

Ogólna charakterystyka

Poniżej przedstawiono rodzinę kompozytów 1IC.

Kompozyty 1 IC

1 IC WC - warstwy kompozytowe wzmacniane cząstkami WC są tworzone przy użyciu ciekłych reaktywnych powłok w klasycznym procesie odlewania. Dzięki płynnej konsystencji możesz użyć tego rozwiązania do ochrony złożonych i skomplikowanych powierzchni Twojego produktu.

Jest ono dostosowane do średniego i niskiego zużycia ściernego, szczególnie do ochrony: rur, korpusów pomp, wirników procujących w środowisku wodnym lub zawiesin, itp. Reaktywne ciekłe powłoki odlewnicze mogą być również stosowane w standardowej ochronie części zużywających się jako uzupełnienie rozwiązań 2IC np.

górna część stożka, płaszcza do kruszarki stożkowej, obszar mniejszego zużycia rolek do młynów itp. Twardość do 900 HV10, grubość od 0,5 do 1,5 mm, cząsteczki wzmacniające. Obecne rozwiązanie umożliwia wytwarzanie warstw kompozytowych wzmacnianych cząstkami IC.

Wear resistance*,
(wear index *10-9
[um3/Nm])

Median Vickers
hardness, [HV1]

Kluczowe cechy

Previous
Next

Odlewy

Odlewy standardowe a odlewy MMC o wysokiej funkcjonalności

Laboratorium

Nieustannie rozwijamy nowe technologie wytwarzania kompozytów na osnowie metalowej w odlewach. Nasze laboratorium bada i analizuje właściwości mechaniczne, użytkowe oraz fizyczne nowych materiałów. Dysponujemy dostępem do aparatury, maszyn i urządzeń pozwalających na pełne ich charakteryzowanie. Ponadto, w zakresie zaawansowanych technik badawczych, Innerco ściśle współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce, zapewniając najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac badawczych.

Produkcja

Obecnie dysponujemy pilotażową linią do nisko seryjnej produkcji reaktywnych komponentów dedykowanych dla technologii 1 IC - stref kompozytowych i rozwijanej technologii 3 IC - kompozytów odlewanych. Odpowiadając na potrzeby rynku już w IV kwartale 2023 planujemy otwarcie fabryki, która zapewni wielkoseryjną produkcję reaktywnych komponentów. W czasie, kiedy powstawać będzie nasza fabryka, wraz z naszymi partnerami zapewnimy Ci dostęp do reaktywnych komponentów w niezbędnej liczbie.