Z osnową metalową
Kompozyt
Warstwy

Kompozyty

1IC

Warstwa

2IC

Strefa

3IC

Kompozyty odlewane

Produkt

Technologia wytwarzania warstw kompozytowych in situ w odlewach na bazie stopów Fe-C tj. żeliw oraz staliw z użyciem ciekłych reaktywnych powłok. Proces otrzymywania warstwy kompozytowej polega na natryskiwaniu, malowaniu lub zanurzaniu wybranych obszarów rdzenia lub wnęki formy w ciekłej, reaktywnej powłoce. Następnie formę zalewamy stopem, który reaguje z uprzednio naniesioną powłoką, tworząc na wierzchniej warstwie odlewu kompozyt wzmacniany cząstkami węglika wolframu (WC). Wytworzony kompozyt powoduje, co najmniej dwukrotne zwiększenie odporności na użycie ścierne w warstwie wierzchniej odlewu.

Licencje

Ofertę Firmy stanowią licencje na technologie z rodziny InnerComposites (IC) służące do wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych w produktach odlewanych, m.in. na bazie stopów żelaza tj. staliwa i żeliwa. Pozwalają one na wzmocnienie twardymi cząstkami ceramicznymi odlewu w jego wierzchniej warstwie - 1IC lub dostosowanej do profilu zużycia strefie - 2 IC. Oba warianty technologii łącznie zapewniają ultrawysoką odporność na zużycie ścierne. Jesteśmy w trakcie końcowego etapu opracowywania ostatniego członka rodziny, tj. kompozytów odlewanych - 3 IC, w których cząstki wzmacniające rozmieszczone są w całej objętości odlewu. Ofertę tę uzupełnia pełny zakres usług związanych z procesem transferu technologii oraz możliwość realizacji przez zespół Innerco pełnego cyklu rozwoju nowego produktu.

Wspólną cechą rodziny technologii InnerComposites jest tworzenie się cząstek wzmacniających bezpośrednio w ciekłym stopie odlewniczym, zapewniając tym samym najwyższą z możliwych jakość otrzymanego materiału kompozytowego na osnowie metalowej. Ofertę kierujemy do liderów rynku globalnego w produkcji i/lub serwisie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, dedykowanych dla

przemysłu wydobywczego, cementowego, energetycznego, metalurgicznego, przetwórstwa surowców skalnych i mineralnych, rolnego oraz chemicznego, dostarczających części zużywalne. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę rodziny technologii InnerComposites 1IC, 2IC i 3IC.

Pytania i wsparcie techniczne: +48694474547 | Wyślij wiadomość

Ogólna charakterystyka

Poniżej przedstawiono rodzinę kompozytów 1IC.

Kompozyty 1IC

1IC – Composite layers reinforced with WC particles are created using reactive liquid coatings in the traditional casting process. Thanks to its liquid consistency, you can use this solution to protect complex and complicated surfaces of your product.

It is adapted to protect against medium and low abrasive wear and corrosion. For example, the application of the technology can be used for the protection of pipes, pump bodies, impellers in water or slurry environments, brake discs or parts for clinker coolers and for waste incineration. Reactive liquid foundry

coatings can also be used in the standard protection of wear. parts as a complement to 2IC solutions, e.g. the upper part of cone crusher mantles, the lower wear area of VRM roller tires, etc. Hardness up to 900 HV1, thickness from 0.5 to 3.5 mm of reinforced particles.

Wear resistance*,
(wear index *10-9
[um3/Nm])

Median Vickers
hardness, [HV1]

Kluczowe cechy

Previous slide
Next slide

Odlewy

Odlewy standardowe a odlewy MMC o wysokiej funkcjonalności

Laboratorium

Nieustannie rozwijamy nowe technologie wytwarzania kompozytów na osnowie metalowej w odlewach. Nasze laboratorium bada i analizuje właściwości mechaniczne, użytkowe oraz fizyczne nowych materiałów. Dysponujemy dostępem do aparatury, maszyn i urządzeń pozwalających na pełne ich charakteryzowanie. Ponadto, w zakresie zaawansowanych technik badawczych, Innerco ściśle współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce, zapewniając najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac badawczych.

Produkcja

Technologia wytwarzania warstw kompozytowych in situ w odlewach na bazie stopów Fe-C tj. żeliw oraz staliw z użyciem ciekłych reaktywnych powłok. Proces otrzymywania warstwy kompozytowej polega na natryskiwaniu, malowaniu lub zanurzaniu wybranych obszarów rdzenia lub wnęki formy w ciekłej, reaktywnej powłoce. Następnie formę zalewamy stopem, który reaguje z uprzednio naniesioną powłoką, tworząc na wierzchniej warstwie odlewu kompozyt wzmacniany cząstkami węglika wolframu (WC). Wytworzony kompozyt powoduje, co najmniej dwukrotne zwiększenie odporności na użycie ścierne w warstwie wierzchniej odlewu.