Z osnową metalową
Kompozyt
Strefy

Kompozyty

1IC

Warstwa

2IC

Strefa

3IC

Kompozyty odlewane

Produkt

Technologia wytwarzania stref kompozytowych w odlewach na bazie stopów Fe-C tj. żeliw oraz staliw z użyciem reaktywnych komponentów.

Proces otrzymywania strefy kompozytowej polega na umieszczaniu we wnęce formy systemu zawierającego reaktywne komponenty. Następnie formę zalewamy ciekłym stopem, który reaguje z komponentami, tworząc w wybranej strefie odlewu kompozyt wzmacniany cząstkami węglika wolframu (WC) lub/i węglika tytanu (TiC). Wytworzona strefa kompozytowa charakteryzuje się kilkanaście razy mniejszym wskaźnikiem zużycia w porównaniu do stopu, z którego wykonano odlew. Zrealizowane testy przemysłowe odlewów zawierających strefę kompozytową, wzmacnianą cząstkami TiC, potwierdziły ich większą o ponad 100% żywotność w porównaniu do ich odpowiedników bez strefy. Produkt powstaje w jednoetapowym procesie odlewniczym, a otrzymana w nim strefa kompozytowa może charakteryzować się odpornością na zużycie ścierne zbliżoną do wybranych typów węglików spiekanych (WC) oraz cermetali (TiC).

Licencje

Ofertę Firmy stanowią licencje na technologie z rodziny InnerComposites (IC) służące do wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych w produktach odlewanych, m.in. na bazie stopów żelaza tj. staliwa i żeliwa. Pozwalają one na wzmocnienie twardymi cząstkami ceramicznymi odlewu w jego wierzchniej warstwie - 1IC lub dostosowanej do profilu zużycia strefie - 2 IC. Oba warianty technologii łącznie zapewniają ultrawysoką odporność na zużycie ścierne. Jesteśmy w trakcie końcowego etapu opracowywania ostatniego członka rodziny, tj. kompozytów odlewanych - 3 IC, w których cząstki wzmacniające rozmieszczone są w całej objętości odlewu. Ofertę tę uzupełnia pełny zakres usług związanych z procesem transferu technologii oraz możliwość realizacji przez zespół Innerco pełnego cyklu rozwoju nowego produktu.

Wspólną cechą rodziny technologii InnerComposites jest tworzenie się cząstek wzmacniających bezpośrednio w ciekłym stopie odlewniczym, zapewniając tym samym najwyższą z możliwych jakość otrzymanego materiału kompozytowego na osnowie metalowej. Ofertę kierujemy do liderów rynku globalnego w produkcji i/lub serwisie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, dedykowanych dla

przemysłu wydobywczego, cementowego, energetycznego, metalurgicznego, przetwórstwa surowców skalnych i mineralnych, rolnego oraz chemicznego, dostarczających części zużywalne. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę rodziny technologii InnerComposites 1 IC, 2 IC i 3 IC. Pytania i wsparcie techniczne: +48694474547 | Wyślij wiadomość

Pytania i wsparcie techniczne: +48694474547 | Wyślij wiadomość

Ogólna charakterystyka
Poniżej przedstawiono rodzinę kompozytów 2IC.

Kompozyty 2IC

Strefy 2 IC są wytwarzane w jednoetapowym procesie odlewniczym za pomocą reaktywnych komponentów. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie wybranego obszaru odlewu materiałem kompozytowym o grubości od 5 mm do 40 mm. Strefa kompozytowa może zawierać od 40 do 80 % objętościowych cząstek TiC lub WC.

Rozwiązanie 2 IC jest dedykowane do warunków wysokiego i bardzo wysokiego zużycia, obserwowanego w kruszarkach stożkowych, młotkowych, udarowych, jak również przesiewaczach, młynach, różnego rodzaju zębach do kruszarek, koparek, ładowarek, pogłębiarek, pompach, tarczach hamulcowych itp

stabilność wymiarowa, niezawodność i wysoka żywotność części zużywalnych. Z tego powodu skupiamy się na rozwoju odlewanych produktów kompozytowych o wysokiej funkcjonalności dostosowanych do danej aplikacji.

Wear resistance*,
(wear index *10-9
[um3/Nm])

Median Vickers
hardness, [HV30]

Flexural strength,
[MPa]

Kluczowe cechy

Previous slide
Next slide

Odlewy

Odlewy standardowe a odlewy MMC o wysokiej funkcjonalności

Laboratorium

Nieustannie rozwijamy nowe technologie wytwarzania kompozytów na osnowie metalowej w odlewach. Nasze laboratorium bada i analizuje właściwości mechaniczne, użytkowe oraz fizyczne nowych materiałów. Dysponujemy dostępem do aparatury, maszyn i urządzeń pozwalających na pełne ich charakteryzowanie. Ponadto, w zakresie zaawansowanych technik badawczych, Innerco ściśle współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce, zapewniając najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac badawczych.

Produkcja

Obecnie dysponujemy pilotażową linią do nisko seryjnej produkcji reaktywnych komponentów dedykowanych dla technologii 1 IC - stref kompozytowych i rozwijanej technologii 3 IC - kompozytów odlewanych. Odpowiadając na potrzeby rynku już w IV kwartale 2023 planujemy otwarcie fabryki, która zapewni wielkoseryjną produkcję reaktywnych komponentów. W czasie, kiedy powstawać będzie nasza fabryka, wraz z naszymi partnerami zapewnimy Ci dostęp do reaktywnych komponentów w niezbędnej liczbie.